فایل word مقاله شيوع کريپتوسپوريديوم در کودکان مبتلا به اسهال خرم‌آباد، 82-1381

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شيوع کريپتوسپوريديوم در کودکان مبتلا به اسهال خرم‌آباد، 82-1381 :


تعداد صفحات :16

مقدمه: بیماری کریپتوسپویدیوزیس، یک بیماری عفونی روده‌ای است که انگلی به نام کریپتوسپوریدیوم عامل آن می‌باشد. تحقیقات نشان داده که شیوع بیماری در گروه سنی 1 تا 5 سال بیشتر از گروه‌های سنی دیگر می‌باشد. ، از آنجا که از چگونگی شیوع این بیماری و میزان مبتلایان انسانی در شهرستان خرم‌آباد و حومه اطلاعی در دست نبود این تحقیقات پیشنهاد و انجام گرفت.مواد و روش‌ها: این بررسی به صورت تحقیق موردی در منطقه خرم‌آباد انجام گرفت. نمونه‌های مورد نیاز در این تحقیق نمونه مدفوع بود. نمونه‌های انسانی در چهار مرحله طی فصول پاییز و زمستان 1381 و بهار و تابستان 1382 از بیمارستان کودکان حضرت زینب خرم آباد و ازمایشگاه مرکزی خرم‌آباد اخذ شد. در فاز اول این بررسی، انگل کریپتوسپوریدیوم از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال جدا گردید. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: درصد آلودگی در شهرستان خرم‌آباد 75/4% بود که بیشتر از شهرهای: شیراز (5/3%)،‌ بندرعباس (4/2%)، اهواز (23/2%) و رشت (57/1%) و تا اندازه‌ای برابر با میزان آلودگی در شهرهای قزوین (5/4%) و همدان (3/5%) و کمتر از شهرهای: اصفهان (9/16%)، مشهد (6/14%)، ارومیه (10%)،‌ نقده (2/9%) و تبریز (15/6%) می‌باشد. میزان آلودگی در تابستان و پاییز بالاتر از زمستان و بهار و در جنس مذکر 5/1% بیشتر از جنس مؤنث بود، اما تفاوتی در میزان ابتلاء کودکان شهری و روستایی مشاهده نگردید. همچنین در 3 مورد از مجموع 19 موردی که از نظر انگل کریپتوسپوریدیوم مثبت گزارش شدند، میکروب شیگلا مشاهده گردید (78/15%) و نیز یک مورد (26/5%) از کل مبتلایان آلودگی همزمان با انگل ژیراردیا را نشان داد.

لینک کمکی