فایل word مقاله نتايج کاربرد يورتروسکوپي در درمان عوارض حالبي  جراحي‌هاي زنان بيمارستان سينا، 82-1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نتايج کاربرد يورتروسکوپي در درمان عوارض حالبي  جراحي‌هاي زنان بيمارستان سينا، 82-1380 :


تعداد صفحات :10

مقدمه: هدف از این تحقیق، بررسی نتایج کاربرد تشخیصی درمانی یورتروسکوپی در ضایعات حالبی ناشی از جراحی‌های زنان و جلوگیری از انجام عمل جراحی باز مجدد میباشد..مواد و روش‌ها: از آبانماه 1380 لغایت آبانماه 1382 تعداد 12 مورد مشاوره اورولوژی بعد از اعمال جراحی زنان شامل سزارین-هیسترکتومی- اووفورکتومی... - انجام شد. بررسیها، نشان دهنده قطع حالب در 5 مورد و تنگی حالب در 7 مورد می‌باشد. جهت بیماران سونوگرافی و I.V.P انجام شده و سپس با انجام پیلوگرافی رتروگراد یورتروسکوپی semirigid F:9/8 تحت گایدوایر 034/0 اینچ انجام شد. پس از عبور از یورتروسکوپ stsnt D.J تعبیه و در مواردی که یورتروسکوپ غیر قابل عبور بود. دیلاتاسیون با بالن تحت گاید فلوروسکوپی انجام و Stant گذاشته شد. یک هفته بعد بیماران سونوگرافی شده سه ماه بعد D.J stant خارج و IVP شده و نتایج بررسی شده‌اند. مدت فالوآپ 4 تا 24ماه (12 ماه) بوده است.یافته‌ها: از 12 مورد بیمار ما قادر به عبور یورتروسکوپ در 7 نفر و تعبیه سوند D.J شدیم یعنی از 7 مورد تنگی در 6 نفر (7/85%) و از 5 مورد قطع کامل حالب در 1 نفر (20%) مشکل بیمار با این روش حل شد. در دو نفر از بیماران دیلاتاسیون با بالون انجام شد. 24 ساعت بعد بیماران مرخص و استنت سه ماه بعد خارج و IVP انجام که نتایج رضایت‌بخش بود بجز یک نفر که تنگی داشت و با سیستوسکوپ، D.J بزرگتر گذاشته شد و فعلاً از نظر رادیولوژی طبیعی است مدت زمان عمل جراحی تا مراجعه 12 ساعت (6-72 ساعت) بوده است.نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و جلوگیری از عمل جراحی مجدد و استرس عمل قبلی و شرایط روحی بیمار و پزشک معالج و مدت کوتاه بستری پیشنهاد می‌شود در اولین برخورد با این بیماران از یورتروسکوپی برای تعبیه استنت استفاده شود.

لینک کمکی