فایل word بررسي عددي جذب انرژي در جاذب هاي مخروطي جدار نازک مشبک تحت بارگذاري محوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي جذب انرژي در جاذب هاي مخروطي جدار نازک مشبک تحت بارگذاري محوري :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مطالعه به بررسی مجددی جذب انرژی در مخروط جدار نازک مشبک تحت بارگذاری محوری پرداخته شده است. برای صحه گذاری بررسی عددی با مطالعات تجربی دیگران بررسی و نتایج عددی و تجربی باهم مطابقت خوبی داشتند. سپس برای مشخص شدن تاثیر پارامترهای تاثیر گذار بر میزان جذب انرژی، تست های عددی مختلفی انجام گردید و نتایج آن ارایه شد . این پارامترها ش امل تاثیر زاویه مخروط، ضخامت، تعداد و نوع سلول می باشد. نتایج نشان داد که زاویه دادن به لوله جاذب نسبت به محور عمود بر زمین (مخروطی) باعث کاهش نیروی اوج و افزایش جذب انرژی می شود. انتخاب زاویه مناسب منجر به افزایش 20 / 5 جذب انرژی خواهد شد، همچنین ضخامت دیواره و تعداد سلول ها در سطح مقطع ظرفیت جذب انرژی را زیاد می کند. افزایش ض خامت میزان جذب انرژی را تا 87 / 9 افزایش می دهد. نتایج نشان داد که افزایش بیشتر از 8 سلول باعث کاهش عملکرد جاذب خواهد شد

لینک کمکی