فایل word بررسي عددي تغيير زاويه فاصله درنگ بر محل تشکيل شعله در احتراق پيش آميخته کم چرخش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي تغيير زاويه فاصله درنگ بر محل تشکيل شعله در احتراق پيش آميخته کم چرخش :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از بهترین روش ها جهت کاهش آلاینده های اکسید ازت استفاده از احتراق پیش آمیخته رقیق می باشد، از طرف دیگر رقیق سازی باعث ایجاد ناپایداری و وزش شعله می شود. یکی از بهترین روش ها جهت کاهش این نقطه ضعف استفاده از پیچش در مخلوط سوخت و هوای پیش آمیخته می باشد. عوامل متعددی مانند عدد چرخش، نسبت هم ارزی و مشخصات هندسی روی عملکرد مشعل های کم چرخش تاثیر گذار هستند. فاصله چرخنده از سر مشعل (فاصله درنگ) و زاویه آن با محور مرکزی مشعل یکی از پارامتر هایی می باشد که تا کنون کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به صورت عددی اثر تغییر فاصله درنگ و زاویه آن با محور مرکزی مشعل در نسبتهای هم ارزی مختلف بر توزیع دماء پایداری و محل تشکیل شعله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش زاویه فاصله درنگ با محور مرکزی مشعل باعث تشکیل شعله ای برخاسته در فاصله نزدیکتری به سر مشعل می شود. نزدیک بودن محل تشکیل شعله به مشعل باعث افزایش پایداری شعله و کاهش وزش می شود.

لینک کمکی