فایل word بررسي عددي تاثير هندسه ي منحني واگراي نازل بر عملکرد اجکتور مافوق صوت در سيکل تبريد اجکتوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي تاثير هندسه ي منحني واگراي نازل بر عملکرد اجکتور مافوق صوت در سيکل تبريد اجکتوري :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

عملکرد اجکتور تحت تاثیر پارامترهای زیادی از جمله هندسه ی نازل اولیه است . در این مقاله با استفاده از تحلیل عددی تاثیر تغییر منحنی واگرای نازل اولیه بررسی شده است. جهت این امر از نازل . مخروطی و نازل جریان یکنواخت موازی استفاده شده است. منحنی بخش واگرای نازل جریان یکنواخت موازی به کمک روش مشخصه ها تعیین شده است. در هر دو نازل نسبت سطح خروجی نازل به سطح گلوگاه نازل یکسان در نظر گرفته شده است. بعد از اعتبارسنجی نتایج عددی اجکتور با نازل مخروطی با داده های تجربی موجود، پارامتر نسبت مکش اجکتور برای دو نازل مقایسه شده است. نتایج نشان دادند که در ناحیه ی بحرانی در مقدار نسبت مکش تغییری حاصل نگردید؛ اما در ناحیه ی مادون بحرانی نسبت مکش برای اجکتور با نازل جریان موازی نسبت به اجکتور با نازل مخروطی افزایش یافت. به علاوه فشار بحرانی اجکتور با نازل جریان موازی در مقایسه با فشار بحرانی اجکتور با نازل مخروطی، مقدار بزرگتری دارد.

لینک کمکی