فایل word بررسي عددي تاثير دماي هواي پيش گرم بر احتراق بدون شعله با استفاده از سوخت ترکيبي متان، اتان و پروپان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي تاثير دماي هواي پيش گرم بر احتراق بدون شعله با استفاده از سوخت ترکيبي متان، اتان و پروپان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با افزایش دایمی احتراق سوخت های کربنی، محصولات احتراق به وضوح به عنوان یک منبع مضر برای محیط زیست شناخته می شوند افزایش راندمان، در سیستم های احتراق با آلودگی کم یکی از اهداف اصلی محققان و سازندگان تجهیزات احتراق است. شکل جدیدی از احتراق با عنوان احتراق بدون شعله یا اکسیداسیون بدون شعله راه حل بسیار نویدبخشی در مسیر صرفه جویی در مصرف انرژی و نیز کاهش تولید NOX است . در این روش احتراق، با پیش گرم کردن هوای ورودی و بازچرخش محصولات احتراق در محفظه، ناحیه واکنش از یک جبهه محدود به مانند احتراق های معمولی، به یک ناحیه وسیع تر با دمای اوج کم تر، گسترش یافته و اکسیدهای نیتروژن کمتری تولید می شود. از مهمترین معیارها در ایجاد احتراق بدون شعله نرخ بازچرخش محصولات احتراق به درون محفظه است. بنابر این هندسه محفظه احتراق می بایست به گونه ای طراحی شود که محصولات احتراق با نرخ و دبی بیشتری واکنش دهنده ها را تحت تاثیر قرار دهند. یکی دیگر از پارامتر های مهم در عملکرد احتراق بدون شعله دمای هوای پیش گرم می باشد. در این مطالعه عددی تاثیر دمای هوای پیش گرم بر احتراق بدون شعله با استفاده از سوخت ترکیبی متان، اتان و پروپان به کمک نرم افزار انسیس فلوینت مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد تغییر دمای هوای پیش گرم در مکان ناحیه واکنش موثر بوده بطوریکه با افزایش دمای هوای پیش گرم ناحیه واکنش به ورودی محفظه نزدیکتر شده و دمای احتراق نیز افزایش می یابد. میزان تولید NOx گرمایی نیز با ز یاد شدن دمای هوای پیش گرم افزایش می یابد.

لینک کمکی