فایل word بررسي عددي تاثير پارامترهاي محيطي بر دماي آب خروجي برج خنک کننده تر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي تاثير پارامترهاي محيطي بر دماي آب خروجي برج خنک کننده تر :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله که با محوریت نیروگاه رامین اهواز انجام شده است، مطالعه عددی به منظور بررسی تاثیر دمای حباب خشک و حباب تر محیط بر روی دمای آب خروجی از برج خنک کننده تر این نیروگاه صورت گرفته است در این راستا ابتدا فرآیندهای انتقال حرارت درون برج معرفی گردیده و سپس با استفاده از قوانین بقای جرم و انرژی معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار س یال آب و هوا در ناحیه ی محفظه پرکننده یا همان پکینگ های برج بدست آورده شد. معادلات حاکم به روش عددی حل شده و برای صحت سنجی با نتایج حاصل از اندازه گیری های تجربی در مراجع مقایسه گردید. با استفاده از نرم افزار متلب مشخصه ی عملکرد برج خنک کننده نیروگاه محاسبه گردید. با بدست آوردن مشخصه عملکرد برج خنک کننده، نتایج بدست آمده از حل عددی با داده های واقعی موجود در نیروگاه مقایسه گردید که از تقریب خوبی برخوردار بود که این امر نشان دهنده صحت کار انجام شده است. نتایج نشان داد که با افزایش دمای حباب تر محیط، دمای آب خروجی از برج نیز افزایش می یابد. همچنین مشاهده گردید که تغییر در دمای حباب خشک هوا بر روی دمای آب خروجی در صورت ثابت بودن دمای تر محیط تقریبا بی اثر است و متغیر اصلی در تعیین آنتالپی هوای ورودی به برج خنک کننده دمای حباب در محیط می باشد نه دمای حباب خشک محیط

لینک کمکی