فایل word بررسي عددي پارامترهاي عملکرد احتراق پودر زغال در يک محفظه احتراق استوانه اي با مقطع متفاوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي پارامترهاي عملکرد احتراق پودر زغال در يک محفظه احتراق استوانه اي با مقطع متفاوت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در کار حاضر به بررسی پارامتر های عملکرد احتراق پودر زغال در محفظه احتراق استوانه ای در شرایط پایا و در حضور انتقال حرارت تشعشعی پرداخته شده است. استفاده از سوخت های کمکی مانند پودر زغال و غیره در محفظه های احتراق به منظور افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید و بالا بردن راندمان در اکثر نقاط دنیا استفاده می شود. پارامترهای عملکرد شامل در صد اکسیژن هوای دم (هوا با دما و فشار بالا)، دمای هوای دم و دبی جرمی پودر زغال می باشد که اثر آن روی دما و سرعت در خروجی محفظه احتراق بررسی شده است. مدل احتراق مورد استفاده، مدل احتراق اتلاف ادی می باشد، رژیم جریان مغشوش و مدل موردنظر e- k استاندارد انتخاب گردیده است. همچنین برای شبیه سازی انتقال حرارت تشعشعی ناشی از گازهای داغ از مدل DO استفاده شده است. نتایج به صورت خطوط همدما، کانتورهای سرعت و نمودار تغییرات دما و سرعت در خروجی محفظه احتراق ارایه شده اند. نتایج نشان می دهد که افزایش اکسیژن موجود در هوای دم و دمای هوای دم س بب افزایش دما و سرعت در خروجی محفظه احتراق می گردد و افزایش دبی جرمی پودر زغال کاهش دما و افزایش س رعت در خروجی را نتیجه می دهد.

لینک کمکی