فایل word بررسي عددي انتقال حرارت همرفت ترکيبي بين دو استوانه دوار غوطه ور در استوانه محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي انتقال حرارت همرفت ترکيبي بين دو استوانه دوار غوطه ور در استوانه محيطي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این بررسی، به تحلیل عددی انتقال حرارت همرفتی از دو استوانه گرم چرخان به استوانه ی محیطی پرداخته شده است. انتقال حرارت ترکیبی از همرفت اجباری و طبیعی در نظر گرفته شده و سیال مورد نظر هوا می باشد. تحلیل با رایلی ثابت 106 و در چهار ریچاردسون مختلف برابر 100 / 1 ، 10 و 100 صورت گرفته که جهت چرخش استوانه ها نیز به عنوان متغییر مستقل بعدی در نظر گرفته شده است که چهار حالت ممکن دیگر را به وجود آورده است. برای تحلیل عددی از نرم افزار فلوینت استفاده شده است. جریان آرام بوده و برای گسسته سازی از دقت مرتبه دوم بهره گرفته شده است. نتایج حل پس از اعتبار سنجی با داده های موجود، با یکدیگر و همچنین با حالت همرفت طبیعی خالص ( ریچاردسون) مقایسه شده اند. با بررسی مقادیر مکانی عدد ناسلت و متوسط عدد ناسلت و کانتورهای دما و سرعت، مشاهده می گردد که عدد ریچاردسون متغییر غالب بر مسیله بوده و با کاهش ریچاردسون، شدت انتقال حرارت و در نتیجه مقادیر ناسلت کاهش می یابد. همچنین نحوه چرخش سیلندرها به ویژه سیلندر محیطی می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر انتقال حرارت کلی داشته باشد.

لینک کمکی