فایل word بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي درون محفظه با محرک الکتروهيدروديناميک با مدل سيال ميکروپولار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي درون محفظه با محرک الکتروهيدروديناميک با مدل سيال ميکروپولار :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر پدیده انتقال حرارت جابجایی طبیعی در حضور محرک الکتروهیدرودینامیک در یک محفظه مستطیلی بسته به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. این شبیه سازی با استفاده از یک شبکه سازمان یافته، غیریکنواخت و دوبعدی با مدل سیال میکروپولار و مدل آشفتگی کی- اپسیلون استاندارد انجام گرفته است. نتایج به دست آمده از دو مدل حاضر با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به ازای ولتاژ اعمالی و عدد رایلی معین در محدوده جریان آرام، یک مقدار ویژه از پارامتر مادی برای مدل سیال میکرو یولار وجود دارد که به ازای آن مقدار، نتایج شبیه سازی این مدل در مقایسه با نتایج مدل سازی کی اپسیلون و نتایج تجربی از تطابق قابل قبولی برخوردار است. این در حالی است که استفاده از مدل میکروپولار برای مدل سازی پدیده الکتروهیدرودینامیک با جریان آرام، علاوه بر این که به ماهیت جریان سیال نزدیک تر است، هزینه محاسباتی را نیز کاهش می دهد.

لینک کمکی