فایل word بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري حول يک سيلندر تحت تاثير محرک الکتروهيدروديناميک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري حول يک سيلندر تحت تاثير محرک الکتروهيدروديناميک :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر تاثیر میدان الکتریکی بر میزان انتقال حرارت جابجایی اجباری در جریان بر روی یک سیلندر دایروی گرم در داخل یک کانال افقی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق جریان به صورت دوبعدی، آشفته، تراکم ناپذیر و ناپایدار در نظر گرفته شده است. همچنین عدد رینولدز بر اساس قطر سیلندر 4000 در نظر گرفته شده است. شبیه سازی ها با استفاده از یک شبکه سازمان یافته و غیریکنواخت شامل یک سیلندر عمود بر جریان و با یک الکترود تزیق کننده در زوایای مختلف حول سیلندر انجام شده است. بدین ترتیب به بررسی تاثیر باد یونی حاصل از محرک الکتروهیدرودینامیک بر روی میدان دما و فشار سیال در اطراف سیلندر پرداخته شده است. در ابتدا نتایج عددی با نتایج تجربی مقایسه شده که از تطابق مناسبی برخوردار است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که اعمال میدان الکتریکی ولتاژ بالا موجب افزایش نرخ انتقال حرارت موضعی و متوسط بر روی سیلندر می شود. بر اساس این نتایج، توزیع محلی و متوسط نا سلت، به ولتاژ اعمالی و مکان الکترود تزریق کننده وابسته است به طوری که در ولتاژ های بالاتر اعمال میدان الکتریکی تاثیر بسزایی در افزایش انتقال حرارت دارد.

لینک کمکی