فایل word بررسي عددي اثر ضخيم برشي بر ديناميک برخورد يک قطره به يک سطح جامد آب دوست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي اثر ضخيم برشي بر ديناميک برخورد يک قطره به يک سطح جامد آب دوست :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در کار حاضر ، پخش یک قطره مایع کروی غیر نیوتنی در برخورد به یک سطح مسطح جامد آب دوست با استفاده از روش حجم سیال و با استفاده از نرم افزار متن باز اوپن فوم، مطالعه می ش ود. از مدل توانی برای مدلسازی رفتار غیر نیوتنی سیال درون قطره استفاده می شود. دو فاز غیر قابل تراکم، مخلوط نشدنی و سیال غیر نیوتونی و جریان آرام است. نتایج در حالت نیوتنی (روغن سیلیکون) با دیگر نتایج عددی اعتبارسنجی می گردد و سپس هندسه مذکور برای حالتی که قطره غیر نیوتنی است مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، از مدل توانی برای مدلسازی رفتار غیر نیوتنی سیال درون قطره استفاده گردید. سیال درون قطره غیر نیوتنی دارای رفتار ضخیم پر شی (1<n) است. نتایج نشان دادند که زمان پخش قطره به مقدار شاخص معادله توانی (n) بستگی دارد. هر چه سیال از حالت نیوتنی فاصله می گیرد، میزان پخش قطره در راستای شعاعی و زاویه تماس سیال با سطح کاهش می یابد.

لینک کمکی