فایل word بررسي عددي اثر تنش هاي پسماند حاصل از عمليات حرارتي کوينچ بر عمر خستگي نمونه تخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي اثر تنش هاي پسماند حاصل از عمليات حرارتي کوينچ بر عمر خستگي نمونه تخت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر تنش های پسماند فشاری حاصل از عملیات حرارتی کوینچ بر رشد ترک و عمر خستگی، به صورت عددی، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل، با مقالات مشابه مقایسه شده است. در ابتداء شبیه سازی های رشد ترک در حضور تنش های پسماند و بدون در نظر گرفتن آن، به صورت سه بعدی و با استفاده از نرم افزار المان محدود آیاکوس، بر روی قطعه ای از جنس فولاد 316L انجام شده است؛ سپس با محاسبه ضریب شدت تنش در نوک ترک و تعیین عمر، اثر تنش های پسماند بر عمر خستگی قطعات دارای ترک، مورد بررسی قرار گرفته است. تنش های پسماند مورد استفاده در این شبیه سازی ها، توسط عملیات حرارتی کوینچ ایجاد شده اند و نحوه بارگذاری مشابه مد اول شکست در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهند که مقادیر ضریب شدت تنش در حضور تنش های پسماند قشاری سطحی حاصل از عملیات حرارتی کوینچ، کمتر از مقادیر بدون حضور آن می باشندنمودار تنش - عمر نیز نشان دهنده بهبود عمر در حضور این نوع از تنش های پسماند است

لینک کمکی