فایل word بررسي عددي اثر ارتعاش فراصوت در کشش عميق مقطع گرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي اثر ارتعاش فراصوت در کشش عميق مقطع گرد :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

فرآیند کشش عمیق یکی از فرآیندهای پرکاربرد صنعتی است. نسبت کشش و نیروی شکل دهی از پارامترهای مهم در این فرآیند می باشند. افزایش نسبت کشش و کاهش نیروی شکل دهی از جمله مسایل مطلوب در این فرآیند می باشند. عیوبی همچون نازک شدگی، چروکیدگی از معضلات این فرآیند به شمار می روند. در این مقاله بررسی عددی بر روی تاثیر ارتعاشات فرا صوت بر نیروی مورد تیاز شکل دهی، نازک شدگی و نسبت کشش انجام شد. به این منظور توسط نرم افزار آباکوس مدلی سه بعدی از قالب ایجاد شد. با استفاده از تحلیل مدال اندازه قالب به گونه ای در نظر گرفته شد تا فرکانس به مقدار مورد نظر بر سل سپس تحلیلی از کشش عمیق با ارتعاشات شعاعی با فرکانس به دست آمده از تحلیل مدال انجام شد و در نهایت مقایسه ای در حالت اعمال ارتعاشات فراصوت و بدون آن انجام گرفت که نتایج نشان داد که تاثیری محسوس در کاهش نیرو، افزایش عمق کشش و افزایش نسبت کشش وجود دارد

لینک کمکی