فایل word بررسي ضريب هدايت حرارتي نانوسيال حاصل از تعليق نانولوله هاي کربني چند جداره عاملدار در مخلوط آب (80%) و اتيلن گليکول (20%) و ارايه رابطه پيش بيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ضريب هدايت حرارتي نانوسيال حاصل از تعليق نانولوله هاي کربني چند جداره عاملدار در مخلوط آب (80%) و اتيلن گليکول (20%) و ارايه رابطه پيش بيني :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این تحقیق ض ریب هدایت حرارتی نانوسیال حاصل از تعلیق نانو لوله های کربنی چند جداره عاملدار در سیال پایه آب (80%) و اتیلن گلیکول (20%) به ص ورت تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت.نانوسیال در کسرهای حجمی 0 / 025 درصد تا 0 / 8 درصد و همچنین دمای بین 25 تا 50 درجه سانتیگراد آزمایش شد و طبق نتایج بدست آمده ضریب هدایت حرارتی رابطه ای مستقیم با کسر حجمی نانولوله ها و دما داشت. طبق آزمایشات انجام گرفته با افزایش دما تا 50 درجه سانتیگراد افزایش 14 / 58 درصد در کسر حجمی ثابت 0/8 در صد مشاهده شد. همچنین در دمای ثابت 50 درجه سانتیگراد با افزایش کسر حجمی تا 0 / 8 در صد افزایش 27 / 3 در صدی مشاهده شد. نتایج تجربی نشان داد نانو سیال نسبت به افزایش کسر حجمی حساسیت بیشتری دارد و به خصوص در کسر حجمی های پایین تر آهنگ رشد ضریب حرارتی نانو سیال نسبت به سیال پایه سرعت بیشتری می گیرد و هر چه کسر حجمی بالاتر می رود این آهنگ به دلیل پدیده خوشه ای شدن و رسوب ذرات در نانوسیال آرام تر می شود. نتایج تجربی بدست آمده با مدل های ریاضی مقایسه شد اما این مدل ها به دلیل به کار نبردن عواملی چون دما، جنس ذرات، نوع سیال پایه، اثر ابعاد و قطر ذرات فاصله زیادی با نتایج تجربی داشت. بر همین اساس با توجه به داده های موجود مدل ریاضی ارایه شد که با حاشیه انحراف 1 / 54 درصد تقریب مناسبی با نتایج تجربی داشت.

لینک کمکی