فایل word بررسي ساختارهاي مختلف براي نگاشت اطلاعات حسگري يک سيستم مکانيکي پيچيده به وضعيت سلامت آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ساختارهاي مختلف براي نگاشت اطلاعات حسگري يک سيستم مکانيکي پيچيده به وضعيت سلامت آن :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین چالش های پرو گنوسیس و پایش سلامت ( PHM) چگونگی نگاشت اطلاعات حسگری سیستم به وضعیت سلامت آن می باشد. در این مقاله الگوهای مختلف نگاشت بحث و بررسی شده است. یک الگوی خوب نگاشت باید بتواند شرایط واقعی، افت عملکرد، وقوع خرابی و عمر باقیمانده س یستم را برای متخصص تعمیر و نگهداری نمایان کند. علاوه بر آن، در یک سیستم پیچیده تعداد . حسگرهای پایش کم نیست و ذخیره سازی همه این اطلاعات حجم بالایی را نیاز دارد. لذا کاهش ابعاد داده های س یستم نیز مد نظر می باشد. در پژوهش حاضر یک مورد مطالعاتی توربین گاز مد نظر قرار گرفته و الگوهای مختلف با معیار قابلیت پیش بینی عمر سیستم ارزیابی شده اند. نتایج پژوهش نشان داده که ادغام حسگرها به روش تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (PCA2) عملکرد قابل قبولی دارد. این الگو یک سیگنال تک بعدی برای پایش سلامت تولید می کند که قابلیت پیش بینی عمر نیز بر اساس آن بالا می باشد

لینک کمکی