فایل word بررسي ساختار جريان هواي سرد در محفظه احتراق تجمعي جانبي با دو ورودي هواي جانبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ساختار جريان هواي سرد در محفظه احتراق تجمعي جانبي با دو ورودي هواي جانبي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

محفظه احتراق تجمعی جانبی جزیی در موتور وسایل پرنده فرا صوتی است که ورودی های هوای آن روی بدنه نصب شده است. در واقع به منظور رساندن هوا از انتهای ورودی هوا به محفظه احتراق که در بدنه اصلی وسیله پرنده قرار گرفته است، از دامپ جانبی استفاده میشود. وظیفه یک دامپ جانبی تحویل گرفتن هوای با فشار استاتیک بالا و ماخ فروصوتی از ورودی هوا و تحویل دادن جریان با کمترین اتلاف فشار کل و بهترین شرایط ممکن به محفظه احتراق است . برای موتور های رم جت از دو مدل محفظه احتراق تجمعی جانبی و محفظه احتراق تجمعی محوری استفاده می شود. محفظه احتراق تجمعی جانبی مختص ورودی های هوای جانبی است که از لحاظ بهبود اختلاط سوخت و هوای فشرده شده در محفظه احتراق و ملاحظات سر جنگی (مخصوص موشک ها در ورودی هوا و طول وسیله پرنده ارجحیت بیشتری نسبت به محفظه احتراقهای تجمعی محوری دارد. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه تاثیر پارامترهای زاویه دامپ جانبی و ارتفاع صفحه گنبدی ابتدای محفظه بر روی خصوصیات جریان هوای محفظه و بهبود عملکرد محفظه احتراقی با مقطع غیر دایروی است. شبیه سازی عددی و شبکه بندی هندسه متقارن این محفظه احتراق تجمعی جانبی سه بعدی است و توسط نرم افزار انسیس فلوینت انجام شده است که حل این جریان به صورت پایا بررسی خواهد شد و مدل آشفتگی آن k - e خواهد بود و در نظر است تا تاثیر پارامترهای مذکور در مقدار های مختلف بر روی خصوصیات جریان سرد محفظه احتراق بررسی شود

لینک کمکی