فایل word بررسي رفتار مکانيکي و جذب انرژي فوم پلي يورتان سخت تقويت شده با نانو ذرات Al2O3تحت بار ديناميکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رفتار مکانيکي و جذب انرژي فوم پلي يورتان سخت تقويت شده با نانو ذرات Al2O3تحت بار ديناميکي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله، خواص مکانیکی و جذب انرژی فوم نانو کامپوزیت پلی یورتان با چگالی مشخص و تقویت شده با درصد وزنی از نانو ذرات اکسید آلومینیوم (05:Al) تحت بارگذاری شبه استاتیکی و دینامیکی بررسی می شود. به منظور ساخت نمونه های آزمایش، ابتدا نانو ذرات اکسید آلومینیوم در مایع پلی ال ترکیب شده و سپس با اضافه کردن مایع دی ایزوسیانات، فوم نانو کامپوزیت پلی یورتان بدست می آید. برای بررسی خواص مکانیکی نمونه های آزمایش، آزمون های کشش، فشار و تست دینامیکی انجام شده است. علاوه بر این، با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی تاثیر نانو ذرات در رفتار مورفولوژی سلولی فوم نانو کامپوزیت بدست آمد. نتایج حاصل از تست تجربی نشان داد که استحکام کششی، فشاری و جذب انرژی برای فوم نانو کامپوزیت تقویت شده با نانو ذرات اکسید آلومینیوم بیشتر از فوم پلی یورتان خالص است. با افزودن 1 نانو ذره ;Al20 به فوم پلی یورتان، مدول الاستیسیته و جذب انرژی به ترتیب به میزان 25 و ها افزایش می یابد. همچنین توزیع اندازه سلول در فوم نانو کامپوزیت تقویت شده با ذرات ;()Alp در مقایسه با فوم پلی یورتان خالی کوچکتر شده و منجر به افزایش چگالی سلول می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فوم نانو کامپوزیت پلی یورتان تقویت شده با نانو ذرات ;()Al2 می تواند در صنایع مختلف به عنوان جاذب انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی