فایل word طراحي مدل ارزيابي ريسک هاي حمل و نقل ريلي شهري با استفاده از روش تحليلي سلسله مراتبي مبتني بر اعداد خاکستري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي مدل ارزيابي ريسک هاي حمل و نقل ريلي شهري با استفاده از روش تحليلي سلسله مراتبي مبتني بر اعداد خاکستري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

برخی از حوادث در سیستم های راه آهن شهری بر عملکرد مترو تاثیر منفی می گذارند و می توانند باعث اختلال خدمات شوند. این وقایع ممکن است آسیب جبران ناپذیر به مسافران، کارکنان و تجهیزات تحمیل کنند. با به رسمیت شناختن خطرات موجود در این نوع سیستم حمل و نقل و ارزیابی و اولویت بندی خطرات، ما می توانیم اقدامات مناسب برای کاهش احتمال و شدت آنها انجام دهیم. در این مقاله، سیزده خطر سیستم حمل و نقل ریلی در مترو تهران شناسایی شده اند و نه معیارهای ارزیابی و معیار فرعی مشخص شده اند. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP بر اساس اعداد خاکستری GAHP بر حسب عدم قطعیت کامل و اطلاعات ناقص توسعه یافته است و خطرات بر اساس نظرات کارشناسان سیستم مترو اولویت بندی شده اند. استفاده از عدد خاکستری یا بازه در AHP علاوه بر ارزیابی دقیق تر در کنار اعداد کلاسیک (قطعی)، پیچیدگی محاسباتی کمتری از اعداد فازی دارد. برای محاسبه وزن های محلی و کلی برای ماتریس مقایسه زوجی، یک مدل بهینه سازی دو خطی و غیر خطی استفاده می شود. مصدومیت مسافران به دلیل بسته شدن درهای قطار خطر مهمی در سیستم مترو تهران است.

لینک کمکی