فایل word شناسايي عوامل جهت گيري هاي استراتژيک و ابتکارات زنجيره تامين پايدار براساس لجستيک معکوس (مطالعه موردي: شرکت صنايع لاستيک سازي دنا شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي عوامل جهت گيري هاي استراتژيک و ابتکارات زنجيره تامين پايدار براساس لجستيک معکوس (مطالعه موردي: شرکت صنايع لاستيک سازي دنا شيراز) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

با پیشرفت کنونی صنایع، بازگشت و استفاده مجدد از محصولات استفاده شده به یکی از فعالیت های مهم لجستیکی صنایع تولیدی مبدل گردیده است. این امر منجر به ایجاد قوانین در این زمینه و همچنین افزایش آگاهی در بین مردم به منظور حفظ محیط زیست و کاهش صایعات شده است. از این رو صنایع برای حفظ مزیت رقابتی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و ابتکارات زنجیره تامین پایدار می باشند، ا زاین روی پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل جهت گیری های استراتژیک و ابتکارات زنجیره تامین پایدار براساس لجستیک معکوس (مطالعه موردی: صنایع لاستیک سازی دنا شیراز) انجام گردید. بدین منظور براساس مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان صنعت لاستیک، معیارهای جهت گیری های استراتژیک و ابتکارات زنجیره تامین پایدار براساس لجستیک معکوس شامل شش معیار اصلی و 26 زیر معیار استخراج و شناسایی شد.

لینک کمکی