فایل word شناخت الگو در تشخيص پزشکي با استفاده ازنظريه فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناخت الگو در تشخيص پزشکي با استفاده ازنظريه فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

علاقه ی روز افزونی نسبت به گسترش تصویر برداری پزشکی بر پایه ی شناخت الگوی فازی وجود دارد که به حل مشکلات در مراحل اولیه تشخیص و پیش بینی کمک می کند. در زمینه ی تصویر برداری پزشکی، عدم قطعیت می تواند در هر نقطه خود را نشان دهد که می تواند منجر به اشتباه جدی در قطعه بندی شود. در حال حاضر تعدادی راهکار تکمیلی و رقابت کننده در تشخیص به کمک کامپیوتر وجود دارد که شامل منطق فازی، شبکه عصبی و الگوریتم های ترکیبی می شود. برای استخراج ساختار های مورد نظر، بسیاری از محققین درصدد گسترش الگوریتم های فازی قطعه بندی در داده های پزشکی هستند. بسیاری از روش های شناخت الگوی فازی تاثیر خود را تشخیص پزشکی نشان داده اند. این مقاله روش های الگوریتمی برای شناخت الگوی فازی در تصویر برداری پزشکی را بررسی می کند.

لینک کمکی