فایل word رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده گروه بندي شده توسط روش ارزيابي کارايي تقاطعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده گروه بندي شده توسط روش ارزيابي کارايي تقاطعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

از مسایل مطرح در مباحث مدیریتی می توان به مساله رتبه بندی واحدهای سازمانی اشاره کرد. یکی از روش های علمی و پرکاربرد در تحلیل عملکرد سازمان های قابل قیاس، تحلیل پوششی داده ها DEA می باشد که یک روش غیر پارامتری به منظور تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده DMU است که از ورودی های متعدد برای تولید خروجی های متعدد استفاده می کنند. از جمله اهداف چنین ارزیابی هایی رتبه بندی DMU ها می باشد. از طرفی در بسیاری از مسایل عملی و کاربردی واحدهای تصمیم گیرنده به صورت گروهی عمل می کنند یعنی واحدها در گروه های مشخصی قرار می گیرند و شرایط مشابهی را به لحاظ سیستم مدیریتی تجربه می کنند. در این مقاله با استفاده از مدل الگویابی درون گروهی مشترک به عنوان مدل هدف ثانویه در ارزیابی کارایی تقاطعی، به رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده گروه بندی شده پرداخته خواهد شد.

لینک کمکی