فایل word رتبه بندي اعداد فازي مفهومي با در نظر گرفتن نظر تصميم گيرنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي اعداد فازي مفهومي با در نظر گرفتن نظر تصميم گيرنده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله، ارایه یک روش پارامتری جدید برای رتبه بندی اعداد فازی مفهومی است. روش های مختلفی تاکنون برای رتبه بندی اعداد فازی مفهومی ارایه شده اند اما هریک از این روشها دارای محدودیت هایی هستند که استفاده از آنها را در مسایل کاربردی با مشکل مواجه می نماید. روش ارایه شده در این مقاله توانایی رتبه بندی اعداد فازی مفهومی در قالب کلی را دارا می باشد. همچنین این روش با در نظر گرفتن نظر تصمیم گیرنده، یک رتبه بندی هدفمند مبتنی بر سطوح تصمیم را برای تصمیم گیرنده فراهم می نماید و لذا به راحتی قابل استفاده در مسایل کاربردی است.

لینک کمکی