فایل word رتبه بندي اعتباري مشتريان بانک با استفاده از شبکه هاي عصبي - فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي اعتباري مشتريان بانک با استفاده از شبکه هاي عصبي - فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ریسک اعتباری حیاتی ترین و بزرگترین چالش روبروی مدیریت بانک است. در حقیقت، تخمین و برآورد ریسک عمده ترین فاکتور کمک به هرگونه تصمیم اعتباری است و ناتوانی در تعیین دقیق ریسک تاثیر عکس بر مدیریت ریسک خواهد داشت. علاوه بر این، ریسک هر تصمیم گیری مالی تایید شده و تایید نشده را تحت تاثیر قرار میدهد. هنگامی که مدیریت اعتبارات با اعطاء تسهیلات موافقت میکند، او در مورد اینکه مشتری ممکن است قادربه بازپرداخت تعهداتش نباشد ریسک می کند. بالعکس وقتی تسهیلات رد می شود، ریسک از دست دادن یک مشتری بالقوه سودآور نسبت به رقبا و ریسک هزینه فرصت وجود دارد. بنابراین ارزیابی ریسک اعتبار قبل ازاتخاذ هر تصمیم قرض دهی ضروری است. هدف مطالعه حاضر تحقیق در مورد استفاده از مدل شبکه عصبی - فازی برای رتبه بندی مشتریان بانک است

لینک کمکی