فایل word چالش ها و راهکارهاي مديريت نوآوري در توسعه سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چالش ها و راهکارهاي مديريت نوآوري در توسعه سازماني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بسیاری از مصادیق فناوری در دنیای امروز، ماحصل تسلسل زنجیره وار از یک سری از خلاقیت ها و نوآوری های نوع بشر در طول تاریخ است که روندی تکاملی را طی کرده و به موجودیت کنونی رسیده است. رشد زنجیره ها تا پیش از این، حالت خود جوش داشته و عمدتا مدیون درخشش افراد خلاق و نوآور بوده است. اما امروزه انتظار می رود که مدیریت خلاقیت و نوآوری نقش بارزتری را درکنار توسعه سازمان به تکامل و هدایت هدفمند زنجیره های خلاقیت ایفا کند. اصلی ترین مباحثی که در رابطه با مدیریت یک مجموعهمطرح می باشد، برنامه ریزی صحیح، نگرش به توسعه، تصمیم درست در شرایط متغیر، بهبود مستمر، رضایت و حفظ کرامت کلیه ذینفعان، افزایش بهره وری و تعالی سازمان است. پرورش مدیران شایسته، خلاق، فرصت شناس و تبیین گر مسایل از جمله نیاز های اساسی سازمان های طالب برتری است. در این مقاله ابتدا به تعریفی از خلاقیت و تعالی سازمان وارایه معیارهای برتری سازمان پرداخته شده. سپس مدیریت نوآوری و خصوصیات آن ذکر گردید. آنگاه به سازمان های خلاق و ویژگی های آن جهت دستیابی به توسعه وتعالی اشاره شد. نقش، ویژگی ها و موانع خلاقیت و نوآوری در مدیران سازمان متعالی نیز مطرح گردید

لینک کمکی