فایل word توسعه يک مدل جديد در DEA فازي با رويکرد امکان-لم شوندي در مقايسه با رويکرد ?-cut

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه يک مدل جديد در DEA فازي با رويکرد امکان-لم شوندي در مقايسه با رويکرد ?-cut :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

ارزیابی عملکرد فعالیت ها و سازمان ها با استفاده از مدلهای مرسوم تحلیل پوششی داده ها نیازمند ورودی و خروجی های قطعی و مجزا می باشد. در حالی که در عمل ورودی و خروجی ها غیر دقیق و مبهم می باشند در این تحقیق یکی از مدل های غیر قطعی تحلیل پوششی داده ها با استفاده از داده های فازی توسعه داده شده است. در این تحقیق با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی به حل مدل تحلیل پوششی داده های مورد نظر به منظور رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده، پرداخته شده است. به منظور توسعه مدل، از رویکرد امکان با استفاده از قضیه شوندی بهره برده شده است که محدودیت ها به صورت فازی در نظر گرفته شده اند و نتایج با رویکرد –cut در تیوری امکان مقایسه شده اند. نشان داده ایم که در موارد خاص با تابع عضویت فازی ( مثلثی) مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد امکان تبدیل به مدل های خطی شده اند و خروجی دو رویکرد در اکثر سطوح امکان بجز در سطح امکان یک مشابه شده که در سطح امکان یک رویکرد –cut از قدرت تفکیک بیشتری نسبت به رویکرد شوندی برخوردار بوده است در حالی که رویکرد شوندی از لحاظ محاسباتی ساده تر بوده است. یک مثال عددی نیز به منظور نشان دادن کاربرد مدل و مقایسه نتایج در انتها اورده شده است.

لینک کمکی