فایل word تصميم گيري اقتصادي و مديريتي در محيط نادقيق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تصميم گيري اقتصادي و مديريتي در محيط نادقيق :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

آن جا که توجه مطالعات اقتصادی به آینده است و هیچ چیز در آینده قطعیت ندارد، در عمل به دلیل وجود ریسک و عدم اطمینان معمولا بین آن چه که پیش بینی شده و آن چه که تحقق یافته تفاوت وجود دارد. با توجه به میزان قابلیت اعتماد بسیار پایین برنامه ریزی قطعی و کنترل پروژه بر اساس این گونه برنامه ریزی ها که در اکثر پروژه های عمرانی به کار می روند، می بایست به دنبال راهی مطمین تر برای کنترل و تعامل با عدم قطعیت ها معرفی شود که افزایش قابلیت اعتماد را بر عهده دارد. در این راستا شیوه های متعددی تا کنون ابداع و معرفی شده است. نظریه مجموعه فازی به عنوان مبحثی نوین با ترکیب شدن با علم مدیریت و نیز علم اقتصاد قادر خواهد بود نقش اساسی و بزرگی را در مدیریت ریسک ایفا کند. بنابراین یکی از این راه ها استفاده از منطق فازی در تحلیل ریسک پروژه هاست. در این مطالعه به مباحث مربوط به منطق فازی در جهت رفع این نقصان اشاره خواهد شد و مطالعاتانجام شده حاکی از این است که با استفاده از مجموعه نظریه های فازی می توان ارزیابی اقتصادی و مدیریتی موجه تری را برای تصمیم گیری هایی که داری عدم قطعیت هستند، انجام داد و طرح های اقتصادی را پیش از پیش به واقعیت نزدیک کرد.

لینک کمکی