فایل word تجزيه و تحليل و ارزيابي سيستم هاي ERP با استفاده از AHP و تاپسيس فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه و تحليل و ارزيابي سيستم هاي ERP با استفاده از AHP و تاپسيس فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یکی از مولفه های بسیار مهم و ضروری در مدیریت اطلاعات می باشد، تاجایی که یک بخش حیاتی و حساس هر سازمان را تشکیل می دهد. در این پژوهش، سعی می شود کارایی و عملکرد سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرید، به صورتی که عوامل موثر بر کارایی سیستم بررسی و به اندازهگیری عملکرد سیستم پرداخته شود. از آنجا که برای این اندازه گیری به طور معمول اطلاعات دقیق دردسترس نیست، استفاده از منطق فازی راهکاری مفید و مناسب می باشد. روش پیشنهادی به کارشناسان ارزیابی مسایل تصمیم گیری کمک می کند تا درک بهترى از فرایند کامل ارزیابى داشته باشند و به ابزارى دقیق تر، کاراتر و سیستماتیک ترى براى پشتیبانى تصمیم دست یابند.

لینک کمکی