فایل word تاثير پودر سنگ و سايز سنگدانه درشت بر بتن خودتراکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير پودر سنگ و سايز سنگدانه درشت بر بتن خودتراکم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مطالعه به بررسی تاثیر پودر سنگ و سایز سنگدانه درشت بر خواص بتن تازه و بتن سخت شده خودتراکم پرداخته شده است. بدین منظور دو طرح اختلاط طراحی گردید که یک طرح اختلاط به عنوان طرح شاهد منظور گردید. به جهت بررسی پودر سنگ و سایز سنگدانه ی درشت بر آزمایشات بتن تازه که شامل: آزمایش جریان اسلامپ، قیف Vشکل، جعبه L، جعبه U، و همچنین آزمایشات بتن سخت شده که شامل: آزمایش مقاومت فشاری، مقاومت کششی می باشد، روی بتن خودتراکم انجام گرفته شد. نتایج حاصل نشان می دهد، به کار بردن پودر سنگ در مخلوط بتن خودتراکم باعث بهبودی روانی بتن به مقدار 25 درصد شده است.همچنین به دلیل کاربرد پودر سنگ در مخلوط بتن خودتراکم تازه از بوجود آمدن هاله ی دوغاب و رخ دادن پدیده ی جداشدگی جلوگیری به عمل آمد.از طرفی به دلیل ریز دانه بودن پودرسنگ، باعث بهبود شکل پذیری و کاهش سختی بتن خودتراکم گردیده است. به کار بردن پودرسنگ می تواند تا حدود خیلی کم در مقاومت فشاری تاثیر گذار باشد ولی با افزایش سایز سنگدانه ی درشت از 5-12/5 میلی متر به 5-19/5 میلی متر، باعث بهبودی مقاومت فشاری شده است. کاربرد پودرسنگ در مخلوط بتن خودتراکم باعث بهبود مقاومت کششی به مقدار 28 درصد گردده است.

لینک کمکی