فایل word پيش بيني جريان ترافيک شهري با استفاده از نروفازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني جريان ترافيک شهري با استفاده از نروفازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت وسيستم هاي فازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

آنچه در این پژوهش ارایه شده است، ثمره مطالعاتی است که در زمینه روش های مختلف کنترل ترافیک شهری، به ویژه کنترل عصبی که به نوعی کنترلی هوشمند را در سطوح مختلف کنتزل ترافیک از جمله در تقاطع های درون شهری، بزرگراه ها، حرکت عابران پیاده و.. اعمال می کند صورت پذیرفته است. با گسترش سریع کلان شهرها، افزایش جمعیت بهای سوخت، استفااده بهینه از ظرفیت خیابان های موجود، مسیله محیط زیست.... اهمیت مدیریتی موثر و کارآمد در ترافیک اشکار می شود. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم نر و فازی وفق پذیر، اقدام به پیش بینی جریان ترافیک می نماییم. در ابتدا داده های زمانی ترافیک کشور آمریکا PEMS را به شکل عصبی داده و شبکه نیز به کمک الگوریتم نر و فازی اقدام به پیش بینی جریان ترافیک می نماید. در این مقاله از تکنیک های شبکه نر و فازی استفاده شده است که از دقت بالا و خطای کمتری نسبت به روش های قبلی انجام شده در این زمینه برخوردار است.

لینک کمکی