فایل word طراحي سامانه تخمين تراز آزمون با استفاده از سيستم استنتاج عصبي فازي تطبيقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي سامانه تخمين تراز آزمون با استفاده از سيستم استنتاج عصبي فازي تطبيقي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با شدت گرفتن رقابت در کنکورهای تحصیلات تکمیلی، علاوه بر تلاش دانشجویان، قدرت پیش بینی آینده بر اساس وضعیتموجود هر دانشجو اهمیت قابل توجهی در مسیریابی تحصیلی آنان پیدا کرده است. با توجه به سابقه طولانی کنکورهای تحصیلاتتکمیلی در کشور و همچنین وجود حجم قابل توجهی از شرکت کنندگان میتوان به یک مجموعه غنی از داده های متناسب تخمینبرای هر رشته امتحانی دست یافت. لذا با بهره گیری از حجم قابل توجه دادههای پیشین میتوان وضعیت نهایی هر دانشجو بر اساسآزمون های قبلی را تخمین زد و رتبه و تراز او را برازش نمود. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به دانشجویان حاضر درآزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی در سال 1321 ، یک سامانه تخمین رتبه طراحی شده است. در سامانه های معمول ازروشهایی نظیر درونیابی یا رگرسیون یا سایر روشهای ابتدایی بهره گرفته می شود اما در این پژوهش از یک سامانه ترکیبی عصبیفازی استفاده شده است تا غنای تصمیم گیری و حداقل سازی خطای نهایی برازش با دقت بیشتری دنبال گردد. روش مورد استفادهسیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) است که بر اساس برازش داده های مورد نظر صورت می گیرد. با استفاده از این سامانه،می توان وضعیت دانشجو را با توجه به آزمون سال مورد نظر تخمین زده و شرکت او در کنکور کارشناسی ارشد را شبیه سازی نمود.

لینک کمکی