فایل word زمانبندي پروژه با جريان هاي نقدي متغيربا هدف بيشينه سازي ارزش کنوني خالص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمانبندي پروژه با جريان هاي نقدي متغيربا هدف بيشينه سازي ارزش کنوني خالص :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه های اصلی مدیران پروژه، وجود عدم ثبات و قطعیت در هزینه های پیش بینی شده در پروژه ها است. مهمتریندلایل تغییر هزینه ها عوامل سیاسی و تغییر مدیران ارشد جامعه می باشد که باعث ایجاد شرایط جدیدی نظیر رکود یا رونقاقتصادی می شود. واضح است که بروز این گونه عوامل تغییر هزینه ها قابل پیش بینی است و می توان زمان وقوع آن و میزانتغییر هزینه ها و درآمدها را در طول پروژه با تقریب مناسبی پیش بینی کرد. بدین منظور، در این مقاله سعی شده است زمانبندیفعالیتها در یک شبکه گره ی با روابط پیش نیازی و با جریان های نقدی متغیر به نحوی مدلسازی شود که ارزش کنونی خالصآنها بیشینه شود. بدین منظور، یک روش حل از ترکیب درخت شاخه و کران و الگوریتم بازگشتی برای مسیله پیشنهاد شده است.

لینک کمکی