فایل word حل مسيله تخصيص درجه دوم با استفاده از الگوريتم کلوني زنبور عسل (ABC)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حل مسيله تخصيص درجه دوم با استفاده از الگوريتم کلوني زنبور عسل (ABC) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مسیله تخصیص درجه دوم (QAP) یکی از مسایل بهینه سازی ترکیبی است که به اختصاص تعدادی تسهیل به تعدادی مکانمحدود می پردازد. هدف، تخصیص هر وسیله به یک مکان می باشد به طوری که هزینهی کل حداقل شود. مسایل تخصیصدرجه ی دوم به دلیل کاربردهای فراوانی مانند تخصیص ماشین ها به سلول های کاری، تخصیص کارخانه ها به مکان ها، طراحیانبار، جایابی قطعات در قفسه های انبار و... از اهمیت بالایی برخوردار می باشند، اما مساله ی QAP در دسته ی مسایل NP-HARD قرار می گیرد. الگوریتم های قطعی در انداره های بزرگ کارایی خود را برای حل این مسیله از دست میدهند. اتخاد یکرویکرد مناسب برای حل این مسیله یک موضوع بحث برانگیز در میان محققان است. از اینرو برای حل مسیله تخصیص درجهدوم از الگوریتم کلونی زنبور عسل استفاده می کنیم. الگوریتم کلونی زنبور عسل یک روش فراابتکاری جدید تکاملیست کهبرای مسایل پیچیده کارایی بالایی دارد. سپس نتایج عددی را با روشهای دقیق مقایسه می نماییم.

لینک کمکی