فایل word توسعه يک مدل يکپارچه نگهداري تعميرات براي يک ماشين با پارامترهاي بازه اي تصادفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه يک مدل يکپارچه نگهداري تعميرات براي يک ماشين با پارامترهاي بازه اي تصادفي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی و حل مسیله یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید و نگهداری پیشگیرانه غیر دوره ایبرای یک تک ماشین می پردازد. دراین مسیله یک مجموعه از محصولات باید در یک افق زمانی مشخص و محدود در حجم زیاد تولید شوند.سیاست نگهداری، مبتنی بر جایگزینی های پیشگیرانه محتمل در آغاز هر دوره برنامه ریزی و در نظر گرفتن حداقل زمان تعمیر در صورت خرابی ماشین است. مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن دوره های زمانی غیر یکسان در افق برنامه ریزی، به طور هم زمان،طرح تولید بهینه و موارد اقدام پیشگیرانه را با هدف حداقل سازی مجموعه هزینه های نگهداری، هزینه های راه اندازی و هزینه های تولید،تعیین می کند. در این مدل، پارامتر های تابع هزینه جهت نزدیک شدن مدل به واقعیت، به صورت بازهای تصادفی در نظر گرفته شده اند.نتایج مبتنی بر حل مدل حاکی از آن است که تلفیق برنامه نگهداری و تعمیرات و برنامه ریزی تولید می تواند موجب کاهش هزینه تولید و نگهداری کل شود.

لینک کمکی