فایل word توسعه و حل مدلي براي اجراي بهينه هزينه يابي پيوسته موجودي از طريق بهبود کيفيت داده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه و حل مدلي براي اجراي بهينه هزينه يابي پيوسته موجودي از طريق بهبود کيفيت داده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در یک سازمان تولیدی، انبارها محل ذخیره و نگهداری بخش اعظمی از سرمایه سازمان می باشند. علاوه بر ارزش فیزیکی خود انبارها بهعنوان فضای نگهداری کالا، تجهیزات موجود و تاسیسات آنها از نظر اجرایی و نقشی که دارند، اهمیت می یابند. استفاده بهینه از فضای انبار و تجهیزات تاثیرات عمده ای بر کاهش هزینه محصول خواهد داشت. به منظور کاهش هزینه ها، اتخاذ سیاست های مناسب مدیریتی و کنترلی، ضروری است. دستیابی به این هدف نیز نیازمند مدلهای پیشرفته در حوزه مدیریت و کنترل موجودی و همچنین استفاده از ساختارها و تکنولوژی هایی است که فرایند کنترل موجودی را تسهیل کرده و اطلاعات دقیق و مرتبط با فرایند سیستم فراهم می آورد. از مدلسازی ریاضی و از فنون تحقیق در عملیات بدین منظور استفاده می کنند. در تحقیق حاضر مدل سرمایهگذاری در تجهیزات بهبود کیفیت داده ها با تابع هدف کمینه سازی غیرخطی از جنس هزینه با استفاده از روش مرور دورهای و هزینه یابی به صورت پیوسته، توسعه داده شده که با انجام بده بستان بین هزینه های سرمایه گذاری و مزایای حاصل از سیستم های هزینه یابی پیوسته، میزان سرمایه گذاری در کیفیت داده ها و پارامترهای سیستم کنترل موجودی مرور دورهای از قبیل سطح بالای سفارش را بدست می آورد و از رویکردهای حل مسایل غیرخطی برای حل مساله استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت پارامترهای مساله ارایه گردیده است.

لینک کمکی