فایل word توسعه مدل مساله مکانيابي- مسيريابي ظرفيت دار بادرنظر گرفتن افق برنامه ريزي پويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه مدل مساله مکانيابي- مسيريابي ظرفيت دار بادرنظر گرفتن افق برنامه ريزي پويا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از مسایلی که امروزه در حوزه صنعت و خدمات از اهمیت به سزایی برخوردار است، برنامه ریزی سیستم های لجستیک زنجیرهتامین است که مساله مکانیابی- مسیریابی، از مهمترین مسایل این حوزه محسوب میشود و مبتنی بر دو زیرمساله، مکانیابی تسهیلاتو مسیریابی وسایل نقلیه است. وجود محدودیت ها مختلف پیچیدگی این مساله را افزایش و مسایل مختلفی را به وجود آورده است. باتوجه به اینکه در این مساله هزینه فاکتور مهمی است نیازمند اتخاذ تصمیمات مناسب است. در این مقاله مدل مساله مکانیابیمسیریابی با یک افق برنامه ریزی پویا توسعه داده شده است که در آن تقاضای تحویلی به مشتری و تقاضای برداشتی از مشتری درنظرگرفته شده و هر تسهیل پس از بازگشایی در یک دوره باید تا تعداد دورهای مشخص باز بماند. در ادامه با آوردن مثال عددی کاراییمدل نشان داده شده و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مهم مساله انجام گرفته است که نشان میدهد درنظر گرفتن افقبرنامه ریزی پویا می تواند باعث کاهش هزینه ها شود.

لینک کمکی