فایل word توسعه روابط خريد سبز براي صنعت ساخت: يک چشم انداز تکاملي تيوري بازي ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه روابط خريد سبز براي صنعت ساخت: يک چشم انداز تکاملي تيوري بازي ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

خرید سبز به طور فزایندهای نقش قابل توجهی را در مدیریت زنجیره تامین ایفا می کند. بازیافت به عنوان یک عامل کلیدی درتوسعه پایدار، به طورجدی توسط بسیاری از تولیدکنندگان در طول فرایند خرید و تدارکات در نظر گرفته شده است. به منظور ایجادروابط بلندمدت خرید سبز بین چندین ذینفعان (تامین کنندگان، تولیدکنندگان و خرده فروشان)، در این مقاله مدل مفهومی انتخابعرضه کننده که توسط دی بویر پیشنهادشده است بهروز می شود، و یک مدل بازی تکاملی توسعه داده شده است. برای مشاهده زمینههمکاری چند ذینفع، به تازگی مدل بازی پیشنهادشده به سرعت به رفتار تجاری که می تواند به عنوان استراتژی و عملکرد نتیجه نهاییاز تامین کنندگان و تولیدکنندگان و خرده فروشان تحقق پیدا کند پرداخته است. علاوه براین یک سیستم پایدار تکرار برای مطالعهاستراتژی پایدار تکاملی چند ذینفع فرموله شده است. نتایج می تواند به ذینفعان برای تصمیم گیری بهتر در آینده کمک کند.

لینک کمکی