فایل word تعيين نوع بازده به مقياس راست و چپ در تحليل پوششي داده هاي شبکه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين نوع بازده به مقياس راست و چپ در تحليل پوششي داده هاي شبکه اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) روشی ناپارامتریک برای اندازه گیری کارایی نسبی سیستم های تولیدی و واحدهای تصمیم گیرندهبا چندین ورودی و خروجی همگن است که نخستین بار در سال 1978 توسط چارنز، کوپر و رودرز ارایه شد . با بکار بردن تکنیکهای DEAشبکه ای، این تحقیق به مطالعه ی فرایند تولید دو مرحله ای و تعیین بازده به مقیاس (RTS) هر مرحله و فرآیند تولید کل تحت چارچوبمدل های DEA شبکه ای می پردازد. یک رویکرد برای برآورد نوع بازده به مقیاس راست و چپ DMU های کارآمد شبکه ای معرفی می کنیم. یکی از مزایای روش پیشنهادی ما برای تعیین نوع بازده به مقیاس این است که رویکردمان همیشه برای همه DMU ها شدنی است. همچنین از مزایای دیگر، مدل های پیشنهادی بعلت سهولت و زمان کوتاه در محاسبات می تواند، بانک ها، بیمه ها، بیمارستانها و ... با ساختار شبکه ای را تشویق به استفاده نماید. در این مقاله کاربرد مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای محاسبه کارایی نسبی و بازده به مقیاس شرکت های رزین کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مدل، مربوط به فرایند تولید 10 شرکت رزین در ایران می باشد.

لینک کمکی