فایل word ترکيب فناوري اطلاعات و مديريت کيفيت جامع (با رويکرد فراتحليلي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ترکيب فناوري اطلاعات و مديريت کيفيت جامع (با رويکرد فراتحليلي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در دنیای پیچیده امروزی سازمان ها بمنظور حفظ بقای خود بطور پیوسته عملکرد خود را بررسی می کنند تا روش های مختلفی برایافزایش بهره وری و کارایی خود ارایه دهند. ترکیب فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت فراگیر باعث موفقیت چشم گیری مانند هزینه های پایین خدمات در ارایه خدمات،بهبود سودآوری،افزایش رضایت مشتری و در نهایت موجب افزایش بهره وری خواهد شد. استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیند TQM و چگونگی آن می تواند از تصمیمات مدیریت پشتیبانی کند و از این رو فناوری اطلاعات یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری و استفاده از بهینه از مدیریت کیفیت فراگیر بشمار می رود. مطالعه حاضر با روش فراتحلیل یافته های پژوهش های صورت گرفته در حوزه ارتباط فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت فراگیر با رویکرد ترکیب IT و TQM پرداخته هست که می توان آن ها را در متغیر هایی نظیر افزایش بهره وری و کارایی مشاهده کرد. با توجه به مطالعه انجام شده رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع و اثر آن دو بر کارایی و اثر بخشی لازم و ضروری بنظر می می رسد.

لینک کمکی