فایل word بهينه سازي زنجيره تامين انرژي زيستي با در نظر گرفتن اثرات اجتماعي : مطالعه موردي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي زنجيره تامين انرژي زيستي با در نظر گرفتن اثرات اجتماعي : مطالعه موردي ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش گرم شدن زمین و مشکلات زیست محیطی توجه به منابع جایگزین سوختی افزایش یافتهاست. انرژی زیستی یکی از منابع تجدید پذیر انرژی با ذخایر عظیم در ایران است. در میان زیست توده ها، چمن ترکه به عنوان گیاه مقاوم که میتواند در اکثر زمین ها تولید شود، معرفی شدهاست. از طرفی امروزه ایجاد شغل به عنوان یک ارزش در جامعه معرفی میشود. از این رو در این تحقیق یک مدل چند هدفه برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ارایه شده است که اثرات اجتماعی و اشتغال زایی را در کنار کمینه کردن هزینه ها و انتشار گازهای گلخانه ای به طور همزمان بیشینه میکند. این تحقیق برای مطالعه موردی در ایران پیاده سازی شدهاست. همچنین در این تحقیق از الگوریتم دو مرحله ای که شامل اپسیلون محدودیت تکامل یافته و تکنیک تاپسیس می باشد، استفاده شده است. در نهایت، بعد از بدست آمدن جواب های پارتو در مرحله اول ، تعداد و مکانهای بهینه برای ساخت نیروگاه و شبکه های انتقال برق، با استفاده از روش تاپسیس مشخص می شوند.

لینک کمکی