فایل word بهينه سازي چندهدفه شبکه توزيع گاز طبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي چندهدفه شبکه توزيع گاز طبيعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

گاز طبیعی، به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی در سرتاسر جهان، زنجیره تامین بزرگ و پیچیده ای دارد. حجم زیادی ازسرمایه در هر مرحله از زنجیره تامین گاز طبیعی صرف میشود. بنابراین برنامه ریزی و بهینه سازی در هر یک از قسمت های آنبسیار مهم بوده و در هزینه های مربوطه تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله با ارایه مدل چندهدفه سعی در بهینه سازی توزیع گازطبیعی داریم. مدل شامل دو هدف: حداقل کردن هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی و همچنین حداکثر سازی حجم انتقال گازطبیعی برای جلب رضایت مشتری است. مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارایه شده به منظور تعیین قطر لوله و حجمجریان گاز طبیعی در شبکه به کار گرفته شده است. درنهایت مدل با ایجاد داده های تصادفی بر روی یک توپولوژی ساده موردبررسی قرارگرفته و همچنین برای یافتن پارامترهای موثر در مدل تحلیل حساسیت انجام شده است.

لینک کمکی