فایل word برنامه ريزي گروه بندي محصولات و تخصيص فضاي قفسه در صنعت خرده فروشي با در نظر گرفتن تقاضاي وابسته به مکان نمايش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي گروه بندي محصولات و تخصيص فضاي قفسه در صنعت خرده فروشي با در نظر گرفتن تقاضاي وابسته به مکان نمايش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

گروهبندی و تخصیص فضای قفسه محصولات در فروشگاه ها یکی از فرآیندهای پیچیده است در این مقاله هدف تخصیص کالا با برندهای گوناگون در فضای فروشگاه به نحوی که در حضور محدودیتهایی عملیاتی از قبیل کمترین فروش، نبود امکان پسافت، قابلیت جایگزینی برندهای مختلف، امکان انبارداری حداکثر سود حاصل شود. در واقع با توجه به اینکه مکان قفسه ها در قسمت های مختلف فروشگاه از پیش مشخص است مکان و تعداد بهینه نمای برندهای مختلف هر کالا تعیین میشود. در انتها برای اعتبارسنجی مدل یک مطالعه موردی بررسی شده است.

لینک کمکی