فایل word برنامه ريزي جمع آوري و توزيع سيستم زباله شهري با رويکرد برنامه ريزي دوسطحي تصادفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي جمع آوري و توزيع سيستم زباله شهري با رويکرد برنامه ريزي دوسطحي تصادفي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر، طراحی شبکه توزیع به عنوان یکی از اهداف مهم زنجیره تامین مطرح شده است و یک طراحی درست ازشبکه توزیع، میتواند به سیستم زنجیره تامین برای به دست آوردن حداکثر سود و حداقل هزینه ها کمک کند. این تحقیق به تعیینبهترین مکان برای توزیع کننده ها و توزیع محصول از طریق توزیع کننده ها توسط یک مدل دوسطحی تصادفی میپردازد. سطح بالایمدل به تعیین مکان بهینه توزیع کننده ها و تخصیص تامین کننده ها به منظور کمینه کردن هزینه های زنجیره می پردازد، در حالیکه سطح پایین مدل به کمینه کردن هزینه کل همه مشتریان میپردازد. تصادفی بودن مدل این اجازه را به ما میدهد تا در سهشرایط مختلف، مدل را برای تقاضای مشتریان در سناریوهای متفاوت در نظر بگیریم. در نهایت یک مثال عددی از سیستم جمعآوری زباله ارایه شده است که با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید و بهینه سازی ازدحام ذرات به بررسی و مقایسهجوابها می پردازیم که نتایج حاصله نشان دهنده کارایی الگوریتم شبیه سازی تبرید در این مسیله میباشد. در نهایت پیشنهادهاییبرای تحقیقات آتی ارایه شده است.

لینک کمکی