فایل word بررسي عملکرد الگوريتم ماشين بردار پشتيبان قطبي براي طراحي سيستم پيش بيني کننده براي داد ه هاي بازاريابي بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد الگوريتم ماشين بردار پشتيبان قطبي براي طراحي سيستم پيش بيني کننده براي داد ه هاي بازاريابي بانک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از مسایل مهم در بازاریابی اینترنتی یافتن راه های کارآمد برای بدست آوردن، بیان و استفاده کردن از اطلاعات موجود درداده های بازاریابی می باشد. به بیان بهتر استفاده از تکنیک های داد ه کاوی بر روی داده های مربوط به بازاریابی اینترنتی می تواند برایما بسیار کارساز باشد. یکی از کارهای بسیار رایج در این زمینه دستهبندی می باشد، که می توان از آن برای پیش بینی امری با توجهبه اطلاعات موجود بهره برد. در این تحقیق داده های موردنظر داده های یک موسسه ی بانکی پرتقالی می باشد و هدف در آنپیش بینی موافقت یا عدم موافقت یک مشتری برای یک سپردهی مدتدار است. برای این منظور در این تحقیق از روش ماشین بردارپشتیبان قطبی پیشنهاد شده توسط آقایان نجفی و ندایی بهره گرفته و عملکرد آن با دیگر روش های ارایه شده ی پیشینهمانند ...، HMC, Hybrid RBF-SVM, J48, RBFN, NB, IBI, DS-Gamma مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصله مشاهده می شود که ماشین بردار پشتیبان قطبی دقت عملکردی بهتری نسبت به سایر روشهای پیشنهاد شده برای این داده هایخاص دارد.

لینک کمکی