فایل word بررسي تاثير ويژگي هاي آشفتگي فردي بر رفتار خلاقانه با تاکيد بر نقش خصوصيات کاوشگرانه در زمينه کارآفريني (مطالعه موردي در شرکت هاي روي استان زنجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير ويژگي هاي آشفتگي فردي بر رفتار خلاقانه با تاکيد بر نقش خصوصيات کاوشگرانه در زمينه کارآفريني (مطالعه موردي در شرکت هاي روي استان زنجان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همواره با او در تمام شیون مختلف زندگی انسان حضور داشته و مبنای تمامی تحولات و پیشرفت های بشری بوده است. کارآفرن فرآیندی است که در محیط ها و مجموعه های مختلفی اتفاق می افتد و طی آن تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق نوآوری افرادی که به فرصت های اقتصادی واکنش نشان می دهند رخ می دهد که این باعث ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از بعد گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی است و از آنجایی که تمام اهداف این پژوهش در راستای کسب دانش لازم جهت برطرف کردن نیازی مشخص و شناخته شده می باشد، بنابراین روش این پژوهش بر اساس هدف استفاده از تحقیق، کاربردی است. و از بعد زمان، مقطعی است جرا که داده های لازم جهت آزمون فرضیه ها در فاصله زمانی خاصی جمع آوری خواهد شد. جامعه آماری، مدیران شرکت های خصوصی فعال در بخش شرکت های روی استان زنجان (بالخص شرکت میعاد ثامن) می باشد. تعداد جامعه آماری 120 نفر می باشد، به صورتی که با استفاده از روش تصادفی برای انتخاب نمونه ها استفاده شده و پرسشنامه دریافت شد. بنابراین تعداد حجم نمونه ای که برای محاسبات آماری وارد نرم افزار SPSS می شود برابر با 92 خواهد بود.

لینک کمکی