فایل word بازطراحي شبکه انبارها در يک شبکه روبه جلو و تبديل همزمان آن به يک شبکه حلقه بسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازطراحي شبکه انبارها در يک شبکه روبه جلو و تبديل همزمان آن به يک شبکه حلقه بسته :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله یک مسیله بازطراحی شبکه انبارها برای زنجیره تامین روبه جلو و اضافه کردن لجستیک معکوس به این شبکه حلشده است. جریان روبه جلو شامل یک تامین کننده است که یک نوع کالای جدید را به مجموعه ای از انبارها منتقل کرده و این کالاهااز طریق انبارها به خرده فروشان انتقال می یابند. کالاهای بازگشتی از طریق خرده فروشان به مراکز جمع آوری و از آنجا به منظورانجام عملیات بازتولید به کارخانه تولیدکننده ارسال خواهند شد. انبارها و مراکز جمع آوری در این پژوهش دارای محدودیت ظرفیتبوده بنابراین حجم کالاهای موجود در یک انبار یا مرکز جمع آوری بایستی کوچکتر مساوی از ظرفیت آن انبار یا مرکز جمع آوریپس از انجام عملیات بازطراحی باشد. مدل علاوه بر تصمیمات مربوط به بازطراحی و تخصیص بایستی در رابطه با احداث یکسریتسهیلات دوجهته (هیبریدی) نیز تصمیم گیری کند که هدف از در نظر گرفتن چنین تسهیلاتی، صرفه جویی در هزینه های احداثشبکه می باشد. در انتها مدل ارایه شده برای یک مطالعه موردی در نرم افزار گمز حل شد که نتایج بدست آمده کارایی مدل را نشانمیدهند.

لینک کمکی