فایل word ارايه يک مدل رياضي براي مسيله مسيريابي وسايل نقليه با در نظر گرفتن رضايت مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه يک مدل رياضي براي مسيله مسيريابي وسايل نقليه با در نظر گرفتن رضايت مشتريان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه اهمیت مسیله مسیریابی وسایل نقلیه و توسعه مدل های بهینه آن بر کسی پوشیده نیست و کاربردهای واقعی آن در زندگیروزمره باعث شده است که محققین روز به روز اهمیت بیشتری به آن داده و آن را از زوایای مختلفی بررسی کنند. از آنجاکه شرایط،از یک مجموعه به یک مجموعه دیگرمتفاوت است،اهداف وقیود این مساله بسیار متنوع است.مسیله مسیریابی وسایل نقلیه به مجموعهای ازمسایل اطلاق میگرددکه درآن تعدادی خودرو متمرکز دریک یا چند قرارگاه، بایستی به مجموعه ای از مشتریان مراجعهوخدمتی را ارایه دهندکه هریک دارای تقاضاهای معینی می باشند.این پژوهش یک مدل خطی را ارایه می کند که در آن وسایل نقلیهدارای ظرفیت بوده و نیز جریم های به ازای هر واحد براورده نشدن تقاضا درنظرگرفته شده است. دراین مدل تابع هدف شامل دوقسمت می باشد که قسمت اول به مینیمم سازی هزینه ها و قسمت دوم آن به افزایش رضایت مشتریان پرداخته است. نتایج بدستآمده از حل توسط نرم افزار نشان میدهد که هر چقدر تعداد وسایل نقلیه زیاد شود، هزینه های حمل و نقل بیشتر شده که موجبافزایش رضایتمندی مشتریان می شود.

لینک کمکی