فایل word ارايه يک روش ترکيبي از DEA و ANP-QUALIFLEX جهت تعيين کاراترين گزينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه يک روش ترکيبي از DEA و ANP-QUALIFLEX جهت تعيين کاراترين گزينه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مهمترین مسایل مالی شرکت ها، اندازه گیری عملکرد آنهاست. در پژوهش های قبلی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره به رتبه بندی گزینه ها پرداخته اند، اما در پژوهش حاضر با ترکیب این دو تکنیک به ارزیابی و تعیین کاراترین گزینه ها پرداخته شده است. بدین صورت که با استفاده از یکی از مدل های تحلیل پوششی داده ها نمرات کارایی هر گزینه را بدست می آوریم و سپس با توجه به اینکه وابستگی دوطرفه وجود دارد، یعنی وزن شاخص ها به گزینه ها ووزن گزینه ها به شاخص ها وابسته است، مسیله از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه را می دهد، بنابراین جهت تعیین اهمیت آنها از فرایند تحلیل شبکه ای استفاده می گردد و با استفاده از روش ANP وزن هر شاخص را بدست می آوریم. در نهایت از تکنیک QUALIFLEX جهت رتبه بندی گزینه ها استفاده می گردد.

لینک کمکی