فایل word ارايه مدل ترکيبي و چندهدفه براي تفکيک و مکانيابي زباله هاي خطرناک (مطالعه موردي ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه مدل ترکيبي و چندهدفه براي تفکيک و مکانيابي زباله هاي خطرناک (مطالعه موردي ايران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در جهان امروز با توجه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی شاهد تولید بیشتر زباله های خطرناک هستیم. از این روکنترل و مدیرتاین زباله ها درحال پیچیدهتر شدن است. مدیریت زباله های خطرناک شامل جمع آوری، تفکیک، اصلاح، بازیافت و دفع پسماندهامی باشد. در این مقاله یک مدل ریاضی خطی چندهدفه برای مدیریت مساله زباله های خطرناک با رعایت الزامات اجتماعی-زیست محیطی ارایه شده است. از اینرو بهینه سازی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توابع هدف این مدل را می سازند.مهمترین هدف این مدل را می توان بدست آوردن جواب های بهینه پارتویی و کارا 1 برای کمک به تصمیم گیری تصمیم گیران بیان کرد.مدل ارایه شده توسط الگوریتم اپسیلون محدودیت اصلاح شده در نرم افزار GAMS حل و اجرا شده است. سپس این مدل برای انجامیک مطالعه موردی بر روی کشور ایران، مورد استفاده قرار گرفت.

لینک کمکی