فایل word ارايه رويکردي تلفيقي به منظور ارزيابي وبسايت هاي تجاري با بهره گيري از تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه (مورد مطالعه: وبسايت خطوط هوايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه رويکردي تلفيقي به منظور ارزيابي وبسايت هاي تجاري با بهره گيري از تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه (مورد مطالعه: وبسايت خطوط هوايي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم­ها (ICISE 2017)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه رشد قابل توجه و روزافزون حوزه تجارت الکترونیک، تقریبا تمامی صنایع را به گونه های مختلف تحت تاثیر قرار داده وبسیاری از فرایندهای سازمانی را دستخوش تغییر کردهاست. یکی از شایعترین و ملموس ترین تغییرات این حوزه را می توان درکانال های ارتباطی سازمانها با مشتریانشان مشاهده نمود. امروزه وب سایت ها بخش قابل توجهی از ارتباط سازمان ها با مشتریانشان را تشکیل می دهند. استفاده از وب سایت ها علاوه بر کاهش هزینه، باعث کاهش عدم قطعیت، تسهیم اطلاعات، محصولات و ایجاد کانال های بازاریابی موثر می شود. بنابراین مساله کیفیت این وب سایت ها موضوع مهمی است که باید در نظر گرفته شود. بررسی ها نشان می دهد سه رویکرد غالب برای سنجش کیفیت وب سایت ها وجود دارد که شامل رویکرد سیستم های اطلاعاتی، بازاریابی و رویکرد تلفیقی می باشد. کیفیت یک وبسایت تحت تاثیر عوامل و معیارهای متعددی قرار دارد که همین مساله ارزیابی آن را با پیچیدگی همراهکرده است. از این رو در این تحقیق با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره، و در نظر گرفتن رویکرد تلفیقی شامل هر دورویکرد سیستم های اطلاعاتی و بازاریابی، مدلی مشتمل بر 17 معیار، برای ارزیابی وبسایتهای خطوط هوایی کشور ارایه شده است. دراین تحقیق از روش دیمتل فازی برای تعیین وزن معیارها و از روش مالتی مورا فازی برای ارزیابی گزینه ها استفاده شده است. نتایجنشان میدهد ارزش افزوده بالا و خدمات شخصی سازی شده مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت وبسایتهای هواپیمایی از نگاه خبرگانبوده و شرکت هواپیمایی ماهان مجموعا بهترین عملکرد را در این زمینه داشته است.

لینک کمکی